SAMORZĄD UCZNIOWSKI GOLUB-DOBRZYŃ

Skład Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca – Monika Wróblewska
Zastępca przewodniczącej – Hubert Nowak 
Skarbnik – Karolina Bednarska
Sekretarz -  Bernadetta Grajkowska 
Członkowie Komisji- Dawid Gumiela, Mikołaj Pudliński, Karolina Romańczuk

 

Opiekun samorządu: mgr Monika Gumiela