SAMORZĄD UCZNIOWSKI GOLUB-DOBRZYŃ

Skład Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca – Karolina Bednarska 
Zastępca przewodniczącej – Nina Tomaszewska 
Skarbnik – Mikołaj Pudliński
Sekretarz -  Klaudia Goryńska 
Członkowie Komisji- Julia Goska-Abdulov , Tomasz Garkowski ,

 

Opiekun samorządu: mgr Monika Gumiela