Na początku czerwca 2011 roku padł pomysł założenia publicznej szkoły muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu, który zaaprobował ówczesny Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wojciech Kwiatkowski.

Pod koniec czerwca na tablicach informacyjnych zostały rozwieszone plakaty rekrutacyjne. Na początku lipca było około 30 zgłoszeń. Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wojciech Kwiatkowski wybrał się osobiście z wizytą do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego prof. Wiktora Jędrzejca, aby przyspieszyć wydanie zgody na utworzenie nowej szkoły muzycznej. Pod koniec lipca liczba kandydatów do kształcenia wyniosła już ponad 50 osób. Dnia 3 sierpnia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego powołana została do życia Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, a jej tymczasową siedzibą został budynek Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Marii Konopnickiej 15. Dyrektorem placówki został mgr Tomasz Kurjata.

29 sierpnia 2011 r. w dniu pierwszego badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej liczba zgłoszeń osiągnęła wysokość 132. W powiecie liczącym nieco ponad 44 tysiące mieszkańców taka ilość była w najwyższym stopniu zaskakująca. Komisje rekrutacyjne podzielono na dwie, a badanie przydatności zostało rozłożone na dwa dni. W wyniku przeprowadzonego badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego przyjętych zostało 99 uczniów. Powstały klasy instrumentów dętych: klarnetu i saksofonu - prowadzona przez mgr Jacka Wróblewskiego, trąbki - mgr Łukasza Ignaca, puzonu - mgr Grzegorza Radziejewskiego; gitary: mgr Pawła Dąbrowskiego, mgr Tomasza Kurjatę, mgr Tomasza Zawadzkiego; fortepianu: mgr Agatę Uzarską, mgr Ewę Miś-Radziejewską, mgr Roberta Matusiaka, mgr Kamila Subczyńskiego; perkusji: mgr Grzegorza Weręgowskiego; akordeonu: mgr Piotra Dołęgowskiego; przedmiotów ogólnomuzycznych nauczały: mgr Katarzyna Subczyńska i mgr Agnieszka Witki. Sekretariat prowadziła Alicja Zielińska. W takim gronie, po zakupieniu dwóch pianin, wydzieleniu pomieszczenia na sekretariat z części korytarza i wyremontowaniu sali nr 19 z przylegającymi do niej toaletami, szatnią i minimagazynem, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu dnia 6 września 2011 roku rozpoczęła rok szkolny 2011/2012.

Po czterech miesiącach nauki odbył się pierwszy szkolny koncert kolęd w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Cieszył się on tak dużym zainteresowaniem, że nie wszyscy przybyli goście zmieścili się w sali koncertowej i trzeba było transmitować koncert do sąsiednich sal. Zaskoczeniem dla wszystkich okazał się wysoki poziom występu zespołu instrumentów dętych. Autorem tego sukcesu był Pan Piotr Dołęgowski, dyrygent współpracujący z orkiestrą straży pożarnej w Nowogrodzie.


Podczas zakończenia roku szkolnego 2011/2012 szkoła wydała po raz pierwszy świadectwa ukończenia pierwszego roku nauczania. Organ prowadzący przekazał środki finansowe na zakup instrumentów. Zakupione zostały: trąbki, puzony, saksofony, klarnety, skrzypce, wiolonczele i kontrabas. Z inicjatywy ówczesnego Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacka Boluk-Sobolewskiego, w Kowalewie Pomorskim powstała Filia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Jej kierownikiem został Jacek Wróblewski. W wyniku pierwszego naboru powstały tam klasy: perkusji, fortepianu i gitary. Uczniów było około 50 - znów pierwszy nabór przerósł oczekiwania. PSM I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczęła rok szkolny 2012/2013 ze 164 uczniami (w Golubiu-Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskim). Skład grona pedagogicznego został poszerzony do 24 nauczycieli. Skrzypiec nauczała mgr Katarzyna Ignac, wiolonczeli mgr Wojciech Okurowski, kontrabasu mgr Krzysztof Sypek. Klasę waltorni otworzył mgr Robert Józefowicz. Rytmiką zajęła się mgr Aneta Wojciechowska. Klasę gitary w Kowalewie prowadzili mgr Jakub Henke i mgr Sławomir Kosiński. Perkusji zaczął nauczać mgr Jan Miś. W taki sposób, rozpoczął się drugi rok pracy szkoły muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu.


W kolejnych latach swojej działalności szkoły rozwijały się z mniejszą dynamiką, jednak nieustannie. Powstała pierwsza w województwie, w szkolnictwie pierwszego szczebla, klasa organów, prowadzona przez mgr Rafała Gumielę. Z roku na rok przybywało nowych nauczycieli. W roku szkolnym 2013/2014 pojawiły się pierwsze znaczące sukcesy: wyróżnienia i miejsca w konkursach gry na instrumentach. Szkoła zaczęła samodzielnie organizować konkursy: Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Karbówku, Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy, Konkurs Pianistyczny "Solo i w Duecie" w Szafarni, Konkurs Gitarowy na "Golubskim Zamku", Konkurs na Melomana. Jej działania integrowały i generowały środowisko muzyczne. Z roku na rok zmieniając pejzaż kulturalny miejscowości.


W roku szkolnym 2015/2016 udało się doprowadzić do powstania, z inicjatywy Marzeny Dulczewskiej, Filii Szkoły muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu w Ciechocinie.


W latach 2016 – 2019 szkołą kierował mgr Krzysztof Sypek, który był pomysłodawcą do usamodzielnienia filii szkoły w Kowalewie Pomorskim. W roku 2019 filia stała się samodzielną placówką oświatową jako Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Kowalewie Pomorskim, a jej dyrektorem został Pan Krzysztof Sypek.


W roku szkolnym 2020/2021 nowym dyrektorem Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu-Dobrzyniu został mgr Rafał Gumiela.


Od 1 września 2021 r. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia zmieniła swoją siedzibę i mieści się przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu.


Liczne osiągnięcia uczniów na konkursach ogólnopolskich oraz na konkursach międzynarodowych jakie zdobył skrzypek m.in. Filip Chetwynd, są dowodem na wysoki poziom nauczania, jaki obecnie oferuje szkoła dzięki kadrze pedagogicznej, która uczy w szkole. Stanowią ją artyści w większości z Torunia i Bydgoszczy współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi zespołami muzycznymi i orkiestrami. Część z nich jest również wykładowcami na akademiach muzycznych oraz uniwersytetach, które to doświadczenie pozwala na zaoferowanie uczniom edukacji artystycznej na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie


Bogata oferta wydarzeń szkolnych oraz wychodzących poza mury budynków szkół, w których gości szkoła muzyczna, pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu o imprezy dostępne dla szerszej grupy osób, chcącej zasmakować kultury na wysokim poziomie.