Serdeczne gratulacje dla Bartosza Słupczewskiego,
ucznia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
za zdobycie II miejsca w grupie I
w VII Międzyszkolnym Konkursie Miniatur Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych w Czernikowie.


Składam również gratulacje i podziękowania dla nauczyciela prowadzącego Pana Roberta Józefowicza
za przygotowanie ucznia.
Życzę dalszych sukcesów i osiągania kolejnych ambitnych celów artystycznych.

Dyrektor PSM I st. w Golubiu- Dobrzyniu
Rafał Gumiela