Drodzy Rodzice,
zgodnie z najnowszym rozporządzeniem z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nauka w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. będzie odbywała się w sposób zdalny za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
W związku z dużym utrudnieniem prowadzenia zajęć na odległość z przedmiotu perkusja i organy wynikającym z braku posiadania przez uczniów instrumentów: ksylofon, wibrafon oraz organy wyposażone w klawiaturę nożną, dopuszcza się możliwość pracy hybrydowej, tzn. prowadzenia zajęć zdalnych lub stacjonarnych w szkole, według zaleceń pedagoga prowadzącego powyższy przedmiot.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły.