Koncert Mikołajkowy 2021 

w wykonaniu uczniów 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

Poniedziałek 6 XII 2021 Aula Szkoły Muzycznej 

Ze względu na stan epidemii, podczas koncertu na auli może przebywać tylko jeden rodzic bądź opiekun występującego ucznia